Próby wysiłkowe

Jest to badanie obciążeniowe układu krążenia, w czasie którego pacjent wykonuje marsz na bieżni elektrycznej (prędkość i nachylenie bieżni programowane komputerowo) i w tym czasie oceniany na bieżąco jest wygląd EKG.

Badanie to pozwala na diagnozowanie między innymi: - choroby niedokrwiennej serca - omdleń - zaburzeń rytmu serca - duszności - przyczyn obniżonej tolerancji wysiłku - oceny klinicznej wybranych wad serca

Jest podstawowym badaniem w stałej opiece nad pacjentami z chorobą wieńcową, po zawale serca, po zabiegach na naczyniach wieńcowych (by-pasy, stenty).

Próba wysiłkowa na bieżni jest także zalecana osobom przygotowującym się do forsownych wysiłków (np. maraton) a obarczonych czynnikami ryzyka (np. wiek powyżej 45lat, palenie papierosów, nadwaga i inne)

Mimo iż jest to badanie obciążeniowe jest ono bezpieczne. Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo badanego - badanemu zawsze towarzyszy lekarz.