Badanie 24-godzinne ekg metodą Holtera

Spoczynkowe ekg jest zapisem kilkunastu sekund pracy serca. Badanie metodą Holtera pozwala na wielogodzinny zapis, dzięki czemu możliwe jest zdiagnozowanie charakteru zaburzeń rytmu serca. badanie Holterowskie pozwala również wykryć nieodczuwalne przez pacjenta, a niebezpieczne zdarzenia jak napady migotania przedsionków, bezobjawowe niedokrwienia serca.

Badanie to pozwala także zdiagnozować przyczyny omdleń i zasłabnięć, bólów w klatce piersiowej, zawrotów głowy, niskiej tolerancji wysiłku.

W naszej Poradni dysponujemy sprzętem pozwalającym na przeprowadzenie badania trwającego nawet 96 godzin (4 dni !!!), co jest szczególnie użyteczne dla diagnostyki rzadko występujących arytmii.