Polityka prywatności

  • Administratorem Danych Osobowych pacjentów jest właściwa placówka medyczna.
  • 3W, jako podmiot przetwarzający dane osobowe właściwej placówki oświadcza, że posiada i stosuje politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatyczym i przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmianami)
  • Dane osobowe pacjentów znajdujące się w systemie Rejestracja24 gromadzone są wyłącznie w celu ustalania terminów ich przyjęć do lekarza oraz komunikowania się właściwej placówki medycznej drogą emailową lub SMS-ową
  • Pacjentom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Polityka cookies

Ze względu na konieczność logowania się użytkowników w celu zarezerwowania terminu do określonego lekarza wymagane jest akceptowanie cookies. Cookies używane są również w celu zbierania danych o ruchu na stronie przez Google Analytics. Niezalogowany użytkownik pozostaje całkowicie anomimowy, a jego przeglądarka może nie akceptować cookies. Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności serwisu, tj. z rezerwowania terminu do lekarza, należy włączyć akceptowanie cookies.