Mikołaj Kopernik

Uchwała z dnia 27 lipca 1501 roku kapituła warmińska wyraziła zgodę na dalsze zagraniczne studia Mikołaja Kopernika. Kopernik podjął naukę na Uniwersytecie w Padwie, w którym przebywał studiując medycynę do 1503 roku. Uniwersytet w Padwie cieszył się wówczas zasłużenie w całej Europie renoma najlepszej uczelni kształcącej lekarzy. To tu, badania anatomiczne ciała ludzkiego stały na bardzo wysokim poziomie.

Odbycie studiów padewskich przez Kopernika potwierdza dyplom doktora praw kanonicznych wystawiony dnia 31 maja 1503 roku w Ferrarze. Kopernik studia uwieńczył prawdopodobnie tylko licencjatem, co dawało mu możliwość podjęcia praktyki lekarskiej, której zresztą zawodowo, dla chleba i tak nie wykonywał, gdyż kanonia była jego podstawowym źródłem utrzymania.

Doktorem medycyny uczyniła Kopernika wyłącznie tradycja, a tylko jedyny raz nazwany został oficjalnie "medici doktor" w liście księcia pruskiego Albrechta, skierowanym do kapituły fromborskiej w dniu 13 kwietnia 1541 roku. Taki sam stopień nadał mu także historyk i biskup warmiński Marcin Kromer, na epitafium wystawionym Kopernikowi w katedrze fromborskiej w roku 1581, pisząc :"artium et medicinae doctor".

Pobierz pliki

    Zobacz także: